O Meni

Mobilni telefon +381 63 24 20 30
E-mail: dr.tanjamraovic@gmail.com

Dr.sc med.Tatjana Mraović. Doktor medicine. Specijalista higijene i medicinske ekologije – dijetolog – nutricionista. TEKUCA LICENCA Certifikat u preventivnoj medicini Licencirani lekar u državi Srbiji.

Zaposlena kao dijetolog u savetovalištu za ishranu Vojnomedicinske akademije. Moje polje rada je dijetoterapija u prevenciji i lečenju hroničnih nezaraznih bolesti.

 


OBRAZOVANJE

Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Srbija 1987. godine.

Specijalizacija higijene, završena na Vojnomedicinskoj akademiji 2003. godine sa odličnim ocenama.

Branila sam magistarsku tezu iz oblasti higijene ishrane 2005. godine na Vojnomedicinskoj akademiji pod nazivom „Uticaj prestanka pijenja kafe na vrednosti lipida u krvi“.

Završila sam subspecijalizaciju u oblasti ishrana zdravih i bolesnih ljudi 2005. godine na Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim ocenama.

Branila sam doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane pod naslovom „Uticaj procentualno različitih, nutritivno uravnoteženih kalorisko-restriktivnih režima na promenu telesne mase i telesnog sastava predgojaznih i gojaznim pacijenata“ 2016.g..

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Od 2000 doktor, dijetolog na Institutu za higijenu Vojnomedicinske akademije.

Od 2008 – asistent na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije.

PROFESIONALNO ČLANSTVO

Član Udruženja za preventivnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

ISTRAŽIVANJE Autor više od 100 objavljenih naučnih radova. Dostupno na zahtev.

POPULARNA AKTIVNOST

Održala sam niz dobro primljenih predavanja o ishrani na popularnim predavanjima.

Autor značajnog broja članaka u pisanim medijima (wwwzdravadijeta.rs).

Autorski rad na FINTIN PROJEKTU.
M/v konstant daraus ergibt sich dann die eine möglichkeit zur defnition der größe dichte die ghostwriter kosten dichte gibt an, welche masse jede volumeneinheit eines stoffes besitzt.